Błogosławiony Bonawentura z Barcelony – przyjaciel papieży

Błogosławiony Bonawentura z Barcelony to postać, której życie jest przykładem poświęcenia, wiary i służby Bogu oraz ludziom. Urodził się 24 listopada 1620 roku w Riudoms, w Hiszpanii, w biednej, ale głęboko wierzącej rodzinie. Choć ubóstwo zmusiło go do przerwania nauki i pracy na polu oraz w opiece nad trzodą, to nie zawahał się podążać za swoim powołaniem.

W wieku osiemnastu lat, za namową ojca, Bonawentura wziął ślub, ale małżeństwo to było szczególne. On i jego żona żyli razem jak brat z siostrą. Niestety, po zaledwie szesnastu miesiącach małżeństwa jego żona zmarła, a to wydarzenie stanowiło punkt zwrotny w jego życiu.

14 lipca 1640 roku przywdział habit franciszkański w klasztorze w Escornalbou. Po złożeniu profesji spędził siedemnaście lat w różnych klasztorach w Katalonii, gdzie pełnił różne funkcje, włączając w to pracę kucharza, furtiana i kwestarza.

W 1658 roku Bonawentura wyruszył do Włoch, gdzie odwiedził liczne sanktuaria, m.in. w Loreto i Asyżu. Przez pewien czas zatrzymał się w klasztorze na Aracoeli w Rzymie, ale to w Lacjum, zakładając klasztory pustelnie, spełniał swoje powołanie. Osobiście rozmawiał na ten temat z papieżem Aleksandrem VII. Zakładał pustelnie w Ponticelli, Montorio Romano, Vicovano i pod wezwaniem św. Bonawentury na Palatynie w Rzymie. Te klasztory utworzyły autonomiczną kustodię, a Bonawentura musiał przezwyciężyć wiele trudności w procesie ich zakładania. Kilka razy pełnił funkcję gwardiana w tych domach i ułożył specjalne statuty, które zostały zatwierdzone przez papieża.

Bonawentura był także przyjacielem kilku papieży, w tym Aleksandra VII, Klemensa IX, Klemensa X i Innocentego XI. Jego życie było niezwykłe, nie tylko z powodu jego służby Kościołowi, ale również ze względu na dary duchowe, jakie otrzymał od Boga, takie jak dar kontemplacji, ekstaz i cuda.

Błogosławiony Bonawentura z Barcelony odszedł z tego świata w Rzymie 11 września 1684 roku. Święty papież Pius X beatyfikował go 10 czerwca 1906 roku, uznając jego świętość i oddanie służbie Bogu i bliźnim.

Jego życie to wzór pokory, oddania i wiary, który nadal inspiruje ludzi na całym świecie do poświęcenia się służbie innym i pełnienia Bożej woli. Błogosławiony Bonawentura z Barcelony niech będzie dla nas świętym przykładem chrześcijańskiego życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *