Błogosławiona Sancja Szymkowiak: Życie Poświęcone Wierności i Służbie

Jej historia to opowieść o determinacji, wierze i niezłomnym duchu. Błogosławiona Sancja Szymkowiak, dziewica z III Zakonu Regularnego, pozostawiła po sobie ślad wierności i poświęcenia, który wciąż inspiruje wiele osób na całym świecie.

Urodzona 10 lipca 1910 roku w Możdżanowie, koło Ostrowa Wielkopolskiego, Sancja była najmłodszym dzieckiem Augustyna i Marianny z Duchalskich. Wychowana w kochającej rodzinie, jej wartości i duchowe korzenie ukierunkowały ją na drogę służby Bogu i bliźnim.

Już jako uczennica gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim wyróżniała się pilnością i odpowiedzialnością. Po maturze w 1919 roku, w 1929 roku podjęła studia na Uniwersytecie Poznańskim. Początkowo studiowała prawo, jednak przeniosła się na filologię romańską. Jej aktywność na uczelni była widoczna także w działalności w Sodalicji Marianskiej, gdzie oddawała się modlitwie i służbie.

Święcenia kapłańskie brata Eryka były dla niej głębokim przeżyciem. Wtedy wyznała mu swoje pragnienie wstąpienia do zakonu. Po zdaniu matury, zaciągnęła się na studia do Francji, a życie w tamtejszym klasztorze skupiało się wokół Eucharystii i nabożeństw do Serca Jezusowego. Jednak rodzina nie wyraziła zgody na pozostanie we Francji w zakonie, więc powróciła do kraju.

W 1936 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Poznaniu. Jej oddanie i chęć służby były wyjątkowe. W czasie II wojny światowej, niemieckie okupacyjne władze zajęły klasztor, a siostry pozostawiono do obsługi. Sancja, znana jako “anioł dobroci”, opiekowała się jenieckimi żołnierzami, tłumaczyła, dostarczała posiłki i umożliwiała odprawienie Mszy Świętej.

Wszystko to odbywało się w trudnych warunkach, z głodem i chorobami. Sancja niezłomnie trwała w swojej służbie, mimo choroby, która ostatecznie zabrała jej zdolność mówienia. Złożyła śluby wieczyste 6 lipca 1942 roku i przyjęła sakrament chorych 22 lipca.

Jej ufność w Boga była niezachwiana. W chwilach, gdy zbliżała się jej śmierć, powiedziała: “Ja dzisiaj zobaczę Jezusa”. Jej życie, wypełnione poświęceniem, ufnością i służbą, pozostawia trwałe dziedzictwo. W 2002 roku Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną, doceniając jej ofiarę i świadectwo wiary.

Dzisiaj Błogosławiona Sancja Szymkowiak pozostaje inspiracją dla wszystkich, którzy szukają drogi wierności, poświęcenia i miłości do bliźnich. Jej historia ukazuje, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach, wiara i służba mogą być światłem, które prowadzi nas przez ciemność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *